Foto // Bernt Petter Brandslet ©

Stemmene fra Øst

NATOs lyttestasjon på Rinnleiret i Levanger – her lyttet man til Østblokkens radiokommunikasjon.

Flere bilder…