Menu
Kontakt oss

Flere bilder…

No items found.

Arctosa cinerea – Stor elvebreddedderkopp. Noen opplevelser kommer bare en gang i livet. Å få oppleve å se, og fotografere, en av de største og meste sjelden artene i Norge er nettopp det. Her til lands er de kun observert ved de store elvene i Trøndelag – denne er fotografert på Rinnleiret, ikke langt fra utløpet av Verdalselva.